Kalender
Styrelse
Vårt uppdrag
Förrättning
Våra vägar
Tung trafik
Ordningsregler
GDPR - Dataskydd
Synpunkter
Belysning
Arkiv
Länkar

  
Vi är nu även med på Facebook  

Informationsblad till nya fastighetsägare

 

Vi finns i västra delen av Ekeby-Almby strax öster om Örebro.

_________________________________________________

 

Aktuellt 

2020-05-25

"Parkeringsplatsen" längst norrut på Björksoppsvägen kommer att vara avstängd under några veckor medan Brogrund rustar upp motionsspåret på uppdrag av ÖAFK.

 

2020-05-01

Under vecka 19 kommer grusvägarna att åtgärdas. Påfyllning av väggrus, sladdning och så småningom saltning.

 

2020-03-09

Protokoll från styrelsemöte 2020-02-27 ligger nu under Styrelse

 

020-01-09

Alla medlemmar har nu betalt sin årsavgift! (Vissa efter påminnelser och förseningsavgift)

 

2019-12-15

Protokoll från styrelsemöte 2019-12-04 ligger nu under Styrelse.

2019-12-10

Nu saknas betalning bara från en fastighetsägare.

2019-11-05

Årsavgiften skulle varit betald den 31/10 och de flesta av er har skött sig bra! 
Det finns dock ca 10 fastighetsägare som fortfarande inte betalt. Kolla upp att ni betalt och om ni missat kan ni betala omgående för att undvika påminnelseavgift.

2019-10-22

Nu är samtliga trasiga resp gamla glödlampor i gatubelysningen utbytta. Så får vi hoppas vi får behålla ljuset under den mörka årstiden.


2019-10-20
Protokoll från styrelsemöte 2019-10-16 ligger nu under Styrelse.

2019-10-16

Rensning av grenar som sticker ut över vägbanan kommer inom kort att genomföras. Allt för att göra det möjligt att röja snö til vintern.

 

Inbetalningskort för årsavgiften är utdelade i förra veckan. Sista dag för betalning är 2019-10-31.

 

 

2019-09-26

Arbetsdag 2019-10-05. Alla välkomna!!

 

 

2019-08-30

Årsmötet genomfört. Protokoll finns i arkivet.

 

Reservera lördagen 5 oktober för arbetsdag. Franförallt kommer vi att rensa sly mm i Kärretområdet och pulkabacken. Detaljer kommer senare.

 

2019-08-27

ÅRSMÖTE! Kom ihåg att komma på årsmötet 29/8 18.00!!!

Protokoll från senaste (2019-08-20) styrelsemöte finns nu under "Styrelse".

 

2019-07-08

Årsmötet blir torsdagen 29 augusti, klockan 18.00 i EkAlmens skola. Kallelse ==>

 


Protokoll från senaste (2019-06-18) styrelsemöte finns nu under "Styrelse".

 

2019-04-25

Inbjudan till Arbetsdag och invigning av vår nya grillplats!
Välkomna 4 maj 9.00 till lekplatsen vid Brunsoppsvägen

 

2019-04-03

I enlighet med beslut på senaste styrelsemöte har vi nu påbörjat arbeten på lekplatsen. 
Vi kommer att göra en grillplats med ett fast cementrör för grillningen.
Allt för att vi skall kunna samlas och ha trevligt!
  

2019-04-02

Sopningen av asfaltgatorna kommer att genomföras denna vecka (vecka 14).

 

Resning och justering av diken kommer att påbörjas under innevarande vecka (vecka 14).

 

 

2019-03-26

Våra belysningsstolpar är nu uppmärkta, så att rapportering av trasiga lampor kan gå enkelt och utan missförstånd.

 

2019-03-22

Vi tar ner ett antal träd uppe vid cykelbanan till Kärret, för att gallra ur och snygga till. Eftersom det inte blåste idag passade vi på att  fälla en del av träden. Vi kommer att fortsätta i veckorna framöver.
Vi sparar framförallt ek, fågelbärsträd och björk, medan de höga och taniga asparna kommer bort. Många av dessa aspar är murkna innefrån och det finns risk att de faller i kommande stormar.

 

2019-03-13

Protokoll från styrelsemöte 2019-02-28 är nu utlagt under Styrelse.

 

2018-12-04/uppdaterad 2018-12-12/2019-01-232019-03-13

Röjningen är nu genomförd!

Inventering av grenar och träd som hänger ut mot vägen.

För att göra det möjligt att få en effektiv snöröjning, kommer vi att invertera om det finns hinder som kan störa maskinerna för snöröjningen.
Ni som vet med er att det behöver röjas utanför er tomt, bör åtgärda det snarast. Om det inte åtgärdas kommer samfälligheten att röja. Meddelande till berörda fastighetsägare kommer att delas ut före röjning. Röjning påbörjas vecka 51.

Röjningen har blivit fördröjd pga förkylningar och väder. 

 

2018-11-19

De geotekniska undersökningarna i Annelundsområdet gav inte tillräckliga svar. Därför kommer Örebro kommun att fortsätta undersökningarna genom att gräva provgropar på samma område som borrningarna tidigare gjordes.
Provgrävningarna kommer att starta i vecka 48 (2018-11-26).
Under arbetets gång kommer framkomligheten i området att störas.

 

2018-10-15

Vår snöröjare har sagt upp avtalet.  

Efter bra samarbete mellan samfällighetsföreningarna i Ekeby-Almby har vi lyckats får tag i en ny entreprenör, som kommer att röja snön. 
Detta kommer att innebära lite ändrade rutiner, bl a kommer vi att inspektera om det finns grenar/träd som kan vara i vägen för maskinerna. 
Kostnaden för snöröjningen kommer även att öka något.

 

2018-10-11

På 12/10 och måndag 15/10 kommer geotekniska undersökningar utföras på vägarna i Annelundsområdet. Gäller de blåmarkerade områdena. Undersökningarna utförs av VAP på updrag av Örebro kommun.

"På uppdrag åt Örebro kommun, Tekniska Förvaltningen, ska VAP utföra en geoteknisk undersökning för planerade VA-ledningar i befintliga vägar vid Annelund, Ekeby-Almby.

Undersökningen kommer att utgöras av sonderingar samt skruvprovtagning med en banddriven borrvagn."

Vissa störningar kommer att uppstå då borrvagnen stundtals kan blockera vägbanan. 

 

2018-10-08

Inbetalningskort för årsavgiften delas ut i dagarna. Sista dag för betalning är 2018-10-31. Kolla i era brevlådor.

 

2018-10-07

Så har vi haft vår arbetsdag i bra väder och god uppslutning.
Ett 20-tal energiska medlemmar med nästan lika många barn arbetade hårt med att samla in ris från skogen kring Kärret. Resultatet blev ett flertal stora rishögar längs cykelbanan vid Kärret. Rishögarna kommer att fraktas bort om en dryg vecka.

Efter väl förrättat värv, blev det varm korv och dricka vid grillplatsen. Som vanligt försvann allt med god aptit.

Tack till alla som ställde upp! 

Och ni andra har chansen att göra en insats med att fortsätta ris-insamlingen under nästa vecka, innan vi transporterar bort högarna. Det ligger fortfarande en del ris kvar i skogen! Samla in det till de befintliga högarna!

2018-09-16

Kallelse till Arbetsdag för Samfälligheten.
Vi kallar er alla till att deltaga i arbetsdag för att rensa ris, ogräs, sly mm i våra grönområden.
Arbetsdagen blir  2018-10-06.

2018-09-12

Protokoll från konstituerande styrelsemöte finns nu under Styrelse.

2018-08-30

Årsmötet genomfört. Protokoll finns nu under Arkiv.

 

2018-08-29

Nedskräpning Kärret

20180815_155757.jpg (8550835 byte) Detta är ett säkert sätt att locka mördarsniglar, rådjur och vildsvin in i området. 
Skogen kring Kärret är ingen avstjälpningsplats var sig för trädgårdsavfall eller överbliven frukt.

 

 

2018-06-19
Årsmötet blir 2018-08-30, 18.00 i EkAlmens skola. Alla medlemmar välkomna!

Protokoll från styrelsemöte 2018-05-31 ligger nu under "Styrelse"

 

 

2018-05-04
Protokoll från senaste styrelsemöte ligger nu under "Styrelse"

2018-04-28

Örebro kommun har fastställt den nya översiktsplanen.
Här finns mycket att läsa kring våra nuvarande och kommande bostadsområden.Följ länken och läs!

www.orebro.se/oversiktsplan

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Information från tidigare år

Besöksräknare: 

   
 
Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 25 maj 2020