Annelund - förslag på anslutningsvägar

2012-01-01

Lundbergs vill exploatera området Annelund. I diskussion mellan Lundbergs, Stadsbyggnadskontoret och vår vägsamfällighet är frågan framförallt hur man skall leda trafiken till och från det nya området. Lundbergs har framfört förslaget att trafiken skall gå via Champinjonvägen-Kremlavägen upp till östra delen av Annelund.
Vägsamfällighetens styrelse har gjort följande inlägg:

Styrelsen anser att vilken tillfart som än skall nyttjas bör denna bli asfalterad för att klara av den ökade trafikmängden på lång sikt. Att asfaltera Kremlavägen+Champinjonvägen känns "onödigt långt" (finns även andra argument) och vi kom därför fram till följande alternativa tillfartsmöjligheter:

  1. Tillfart via en förlängning av Champinjonvägen (rakt upp). Vägen behöver rustas upp med asfalt och belysning. Backen vid den eventuella förlängningen får ej bli för brant.
  2. Tillfart via övre delen av Brunsoppsvägen. En lada bör rivas för att ge utrymme för vägsträckningen. Ingen upprustning av befintlig väg nödvändig.
  3. Tillfart via en ombyggnation av Murkelvägen och hela vägen upp till Annelundsområdet. En större sträcka ny väg behöver anläggas. Upprustning av Murkelvägens nedre del (mot genomfartsvägen).

 

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 juli 2016