Årsmöte 2002

Årsmöte för 2002 hölls i Heimdal.

 

På dagordningen fanns bl a:

 

   Verksamhetsberättelse

-    Ekonomisk rapport

-    Medlemsavgift för 2002/2003 kommer att fastställas.

-    Val av styrelse för 2002/2003

 

Bifogat: Kallelse

           dagordningen

           årsmötesprotokollet

 

Styrelse under 2002-2003

 

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 juli 2016