Årsmöte 2003

Årsmöte för 2003 hölls i Heimdal söndagen 7 december.

 

På dagordningen fanns bl a:

 

   Verksamhetsberättelse

-    Ekonomisk rapport

-    Medlemsavgift för 2003/2004 kommer att fastställas.

-    Val av styrelse för 2003/2004

 

Bifogat: Kallelse

           dagordningen

           årsmötesprotokollet

               bilaga 1  kassarapport

               bilaga 2  ekonomisk rapport

               bilaga 3  verksamhetsberättelse

               bilaga 4  revisionsberättelse

 

Styrelse under 2003-2004

 

Dagordning från Lantmäteriets möte i Sundbyvik 2003-02-27

Anteckningar från Lantmäteriets möte i Sundbyvik

 

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 juli 2016