Årsmöte 2004

Årsmöte för 2004 hölls i Heimdal söndagen 29 augusti.

 

På dagordningen fanns bl a:

 

   Verksamhetsberättelse

-    Ekonomisk rapport

-    Medlemsavgift för 2004/2005 kommer att fastställas.

-    Val av styrelse för 2004/2005

 

Bifogat: Kallelse

           dagordningen

           årsmötesprotokollet

               bilaga 1  kassarapport

               bilaga 2  ekonomisk rapport

               bilaga 3  verksamhetsberättelse

               bilaga 4  revisionsberättelse

 

Styrelse under 2004-2005

 

Protokoll Lantmäteriet 2004-02-12

Protokoll Lantmäteriet 2004-08-19

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 juli 2016