Årsmöte 2006

Årsmöte för 2006 hölls i Heimdal söndagen 27 augusti, 18.00.

 

På dagordningen fanns bl a:

 

   Verksamhetsberättelse

-    Ekonomisk rapport

-    Medlemsavgift för 2006/2007 kommer att fastställas.

-    Val av styrelse för 2006/2007

 

Bifogat: Kallelse

           dagordningen

           årsmötesprotokollet    justerat

            bilaga 1  verksamhetsberättelse

            bilaga 2  kassarapport

            bilaga 3  ekonomisk rapport

            bilaga 4  revisionsberättelse

 

Styrelse under 2006-2007

 

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 14 mars 2017