Årsmöte 2009

Årsmöte för 2009 hölls i Heimdal torsdagen 27 augusti, 19.00.

 

På dagordningen fanns bl a:

 

   Verksamhetsberättelse

-    Ekonomisk rapport

-    Medlemsavgift för 2009/2010 kommer att fastställas. Förslag oförändrad.

-    Val av styrelse för 2009/2010. Förslag från valberedningen: Omval.

 

Bifogat: Kallelse

           dagordningen

           årsmötesprotokollet

               bilaga 1  verksamhetsberättelse

               bilaga 2  ekonomisk rapport

               bilaga 3  kassarapport

               bilaga 4  revisionsberättelse

 

Styrelse under 2008-2009

 

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 juli 2016