Årsmöte 2010

Årsmöte i Heimdal-Skogsbackens vägsamfällighet för 2010 hölls i Heimdal torsdagen 26 augusti, 19.00.

 

Bifogat: Kallelse

           dagordningen

           årsmötesprotokollet

               bilaga 1  verksamhetsberättelse

               bilaga 2  ekonomisk rapport och

               bilaga 3  revisionsberättelse

 

 

Årsmöte i Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening för 2010 hölls i Heimdal torsdagen 26 augusti, 19.30.

 

Bifogat: Kallelse

           dagordningen

           årsmötesprotokollet

           bilaga 1 Beräkning av andelstal

           bilaga 2 Debiteringslängd 

                (Debiteringslängden är inte utlagd men information kan erhållas efter hänvändelse till styrelsen). 

           bilaga 3 budgetförslag

 

Styrelse under 2009-2010

 

Kalender från 2009-2010

 

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 11 november 2016