Årsmöte 2013

Årsmöte i Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening för 2012/13 
hölls i skolan, Fyren EkAlmen, torsdagen 28 augusti, 19.00.

 

Bifogat: Kallelse

           dagordningen

           årsmötesprotokollet

               bilaga 1  verksamhetsberättelse

               bilaga 2  ekonomisk rapport 

               bilaga 3  Kassarapport

                   bilaga 4  revisionsberättelse

               Debiteringslängd 

                (Debiteringslängden är inte utlagd men information kan erhållas efter hänvändelse till styrelsen). 

                bilaga 5 Budget 2013/2014

 

Andelstal och grundavgift 2013/2014

 

Styrelse under 2012-2013

 

Kalender från 2012-2013

 

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 02 september 2014