Arkiverade punkter som legat under aktuellt.

Enkät angående farthinder är utsänd till samtliga fastighetsägare inom samfälligheten.
Sista dag för att avge sina synpunkter är 25 juli.

Resultatet redovisas på denna hemsida och under årsmötet.

 

Örebro kommun kommer ut för en inventering av behovet av gatuskyltar

 

De höga björkarna vid lekplatsen är nu fällda. Ytterligare gallring kommer att ske vid kommande arbetsdagar.

Nu har vi haft årsmöte och protokollet finns under arkiv.

Information om byggnationen av förskolan finns på Björksoppsvägens sida
 

Information om exploatering av Annelund
 
Lantmäteriförrättningen för Annelund är överklagad. Tingsrätten i Nacka har begärt in några förtydligande.

 

 

Andelstalen beräknas i enlighet med Lantmäteriets förrättning.

Skillnaden mot tidigare år är:

    - Avståndet till Gamla Hjälmarvägen har ingen inverkan.

    - Vi betalar för underhåll och skötsel av grönområden och cykelbanor.

    - Belysning och asfalt påverkar avgiften för den som bor vid vissa vägar.

 
Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 02 september 2014