Årsmöte 2016

Årsmöte i Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening för 2015/16 
hölls i skolan, Fyren EkAlmen, onsdagen 24 augusti, 18.30.

 

Bifogat: Kallelse

           dagordningen

           årsmötesprotokollet

               bilaga 1  verksamhetsberättelse

               bilaga 2  ekonomisk rapport 

               bilaga 3  Kassarapport

                   bilaga 4  revisionsberättelse

               Debiteringslängd 

                (Debiteringslängden är inte utlagd men information kan erhållas efter hänvändelse till styrelsen). 

                bilaga 5 Budget 2016/2017

 

Information om Annelund: Lantmäteriförrättnignen har nu vunnit laga kraft och vi har därmed 32 nya fastigheter i vår samfällighet. Några sommarstugor har utgått men totalt är vi nu 210 fastigheter.
En kort rapport om samfälligheten efter 2016 års årsmöte.

          

Andelstal och grundavgift 2016/2017

 

Styrelse under 2015-2016

 

Kalender från 2015-2016

 

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 29 augusti 2016