Händelser under 2015-16

2016-06-27

Avverkning av skog bakom villorna på Brunsoppsvägen, mot 207:an påbörjas 2016-06-27.
Avverkat virke kommer att läggas upp på vändplatsen längst uppe på Champinjonvägen.

 

 

2016-06-20

Grävning för vägtrumma på Kantarell- Fårtickevägen kommer att påbörjas 20160620.

 

2016-04-19

Aktuell artikel ur Villaägarna. Vem skall betala våra gator?

 

 

2016-04-12:

I enlighet med domen från Nacka Tingsrätt har Heimdal-Skogsbackens Samfällighetsförening inte rätt att föra talan i detta mål, varken mot Tingsrätten eller mot Lantmäteriet.
Dvs styrelsen får inte föra medlemmarnas talan!
Det är upp till varje enskild medlem att agera som enskild privatperson!

 

2016-03-30:

 

Nacka Tingsrätt har avslagit medlemmarnas överklagande angående detaljplan Annelund. Domen som PDF-fil.

 

_______________________________________________

 

2016-03-11: 
I fredags gick en okänd man omkring i Ekeby-Almby. Han gick in på tomterna och kände på dörrar om de var låsta.
Tack och lov observerades han och polisen tillkallades. De tog hand om honom och avhyste honom. Han hade inte stöldgods på sig och det finns inga anmälningar om stölder.

Håll i alla fall ögonen öppna och larma så snart ni ser något misstänkt.

Nacka Tingsrätts dom angående Annelund 2016-03-23

Skadegörelse Kantarellvägens farthinder.

Arbetsdag 2015

 

 
Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 22 augusti 2016