Årsmöte 2018

Årsmöte i Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening för 2017/18 
hölls i skolan, Fyren EkAlmen, torsdagen 30 augusti, 18.00.

 

Bifogat: Kallelse

           dagordningen

           årsmötesprotokollet

               bilaga 1  verksamhetsberättelse

               bilaga 2  ekonomisk rapport 

               bilaga 3  Kassarapport

                   bilaga 4  revisionsberättelse

               Debiteringslängd 

                (Debiteringslängden är inte utlagd men information kan erhållas efter hänvändelse till styrelsen). 

                bilaga 5 Budget 2017/2018

 

 

Andelstal och grundavgift 2018/2019

 

Styrelse under 2017-2018

 

Kalender från 2017-2018

 

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 14 september 2018