Arbetsdag 2018-10-06

Den 6 oktober 2018 genomförde vi en arbetsdag med att rensa ris från skogsavverkningen kring Kärret.
Ett 20-tal medlemmar plus lika många barn arbetaade energiskt i skogen och släpade fram ris till högar längs cykelvägen. Rishögarna skall senare transporteras bort.

Även lekplatsen och diket längs Brunsoppsvägen fick sig en välbehövlig putsning!

Efter väl utfört arbete smakade det med korv och Festis vid grillplatsen.

Några röjsågar fick ta hand om mängden av asp-sly och rensade upp så att återväxten av ek, björk och rönn blir prioriterad.

Nedanför pulkabacken blev rishögen enorm. Det fanns mycket mer ris i skogen än vad vi väntat oss.

Rishögarna längs cykelvägen blev långa och stora.

 
Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 07 oktober 2018