Årsmöte 2020

Årsmöte i Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening för 2019/20 
kommer att hållas via Internet, torsdagen 27 augusti, 18.00.

 

 

Bifogat: Kallelse

           dagordningen

           årsmötesprotokollet

               bilaga 1  verksamhetsberättelse

               bilaga 2  ekonomisk rapport 

               bilaga 3  Kassarapport

                   bilaga 4  revisionsberättelse

               Debiteringslängd - debiteringsformel

                (Debiteringslängden är inte utlagd men information kan erhållas efter hänvändelse till styrelsen). 

                bilaga 5 Budget 2019/2020

 

 

 

Styrelse under 2019-2020

 

Kalender från 2019-2020

 

Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com