Årsmöte 2021

Årsmöte i Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening för 2020/21 
kommer att hållas via Internet, torsdagen 26 augusti 2021, klockan 18.00.

 

 

Bifogat: Kallelse

           dagordningen  bilaga

           årsmötesprotokollet

               bilaga 1  verksamhetsberättelse

               bilaga 2  ekonomisk rapport 

               bilaga 3  Kassarapport

                   bilaga 4  revisionsberättelse

               Debiteringslängd - debiteringsformel

                (Debiteringslängden är inte utlagd men information kan erhållas efter hänvändelse till styrelsen). 

                bilaga 5 Budget 2021/2022

 

 

 

Styrelse under 2020-2021

 

Kalender från 2020-2021

 

Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com