Våra vägbelysningar

Vi har belysning på Björksopp-, Brunsopp-, Aspsopp- och Flugsvampsvägarna. Dessutom har vi belysning längs cykelvägen via Kärret.
Vi sköter själva belysningen och boende vid ovanstående vägar betalar också för driften och underhållet.

För att förenkla underhållet av belysningen har vi nu märkt upp belysningsstolparna.
Stolparna är märkta med en etikett med ett nummer, GA18-0xx i enlighet med nedanstående bild.

När ni upptäcker något problem med en belysning skickar ni in ett mail till heimdal-skogsbacken@telia.com
med upgift om vad som är fel och vilken solpe det gäller.

Byte av lampor sker från en skylift som vi hyr. Därför genomför vi byten först när ett antal lampor har slocknat.

För närvarande har vi planerat åtgärder på ett antal lampor:
    GA18-003 blinkar ibland
    GA18-004 rengöring
    GA18-016 blinkar ibland
    GA18-020 helt släckt
    GA18-044 helt släckt
    GA18-045 helt släckt

 
Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 26 mars 2019