Våra vägbelysningar

Vi har belysning på Björksopp-, Brunsopp-, Aspsopp- och Flugsvampsvägarna. Dessutom har vi belysning längs cykelvägen via Kärret.
Vi sköter själva belysningen och boende vid ovanstående vägar betalar också för driften och underhållet.

För att förenkla underhållet av belysningen har vi nu märkt upp belysningsstolparna.
Stolparna är märkta med en etikett med ett nummer, GA18-0xx i enlighet med nedanstående bild.

När ni upptäcker något problem med en belysning skickar ni in ett mail till heimdal-skogsbacken@telia.com
med upgift om vad som är fel och vilken solpe det gäller.

Byte av lampor sker från en skylift som vi hyr. Därför genomför vi byten först när ett antal lampor har slocknat.

Nu (2019-10-30) är samtliga gatlampor åtgärdade.

 
Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com