GDPR - Den nya dataskyddsförordningen

Hej.

Inom Heimdal-Skogsbackens Samfällighetsförening behandlar vi personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregistret, fakturera våra fastighetsägare och göra utskick via brev, e-post eller sms.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kom personuppgiftslagen att ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här INTEGRITETSPOLICY

Mvh

Heimdal-Skogsbackens Samfällighetförening

Styrelsen

 
Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com