Styrelse 2019-2020

Vår styrelse kan du kontakta via nedanstående telefoner eller e-mail.

Ordf.

Lars-Inge Carlsson

070-9403519

edvinlarsinge@hotmail.com

Vice ordf

Gunnar Gustafson

019-235444

Sekr

Stefan Tidholm 076-772 93 60      stefan.tidholm@gmail.com

Kassör

Rolf Elsrud

019-235223

rolf.elsrud@telia.com

Ledamot

Jan Hörman

019-235102

jan.hoerman@lekeberg.lararforbundet.se

Suppleant

Pontus Norlin 019-235131 pontus_norlin@hotmail.com

Suppleant

Sofia Pettersson 019-611 39 73  

Revisor

Antti Stetsko

 

 

Revisor

Bo Grip

 

 

Revisorssuppleant   Lennart Ekström    
Revisorssuppleant   Thomas Olsson    

Valberedning

Emma Björklund Gustavsson               

Valberedning

Lars Henriksson     

 

Prenumeration på information via e-post.

 

 

Samfällighetens plusgiro är 159709-5

               och bankgiro är 5163-2172 

 

Samfällighetens brevlåda sitter i korsningen Kantarell-/Kremlavägen.

 

Samfällighetsföreningen ombildades 2009-12-21. 

Stadgarna uppdaterades på årsmötet 2014-08-19 och 
har registrerats av Lantmäteriet 2015-09-02 Stadgar.

 

Styrelseprotokoll:

 

2020-08-27 Konstituerande efter årsmötet

2020-08-20

2020-07-23

2020-05-07

2020-02-27
2019-12-04

2019-10-16

2019-08-29 konstituerande möte


 

Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com