Information från tidigare år

 

2017-11-11

Vi har fått in material om den digitala utställningen av ny översiktsplan för Örebro kommun.

 

2017-11-06

Sista betalningsdag för årsavgiften var 2017-10-31. De flesta av er har betalt i tid, men det saknas fortfarande 18 fastigheter. Kolla upp att ni har betalt så att ni slipper påminnelseavgift!

 

2017-10-08

Nu är samtliga inbetalnigskort för årsavgiften utdelade.
Håll koll på era brevlådor!

Sista dag för inbetalning 2017-10-31!!!!

 

 

2017-09-17

Kom på arbetsdagen! Träffa dina grannar och tillsammans snyggar vi till området.

 

2017-09-05

Årsmötesprotokoll finns nu på hemsidan.

Styrelseprotokoll för första, konstituerande, styrelsemötet finns nu på hemsidan.

 

2017-08-26

Boka in lördagen 30 september för arbetsdagen för samfälligheten. Vi rensar ogräs, sly och buskar kring lekplatsen och förbi Kärret. Mer detaljer kommer senare.

 

Så har vi haft årsmöte. Protokoll och bilagor kommer att publiceras under fliken Arkiv till vänster.

 

2017-08-15

Dagordningen för årsmötet finns nu på hemsidan.

Årsmötet hålls i EkAlmens skola den 2017-08-24, klockan 18.00. Alla medlemmar välkomna!

 

2017-07-29

Under måndagen (31/7) och tisdagen (1/8) kommer Bläcksvampsvägen och Champinjonvägen att tidvis vara avstängda nere vid Gamla Hjälmarvägen. Välj andra vägar!

Vi kommer att lägga asfaltkross på de nedre 10 metrarna på dessa vägar för att om möjligt slippa slitaget som gör vägarna ojämna när man accelererar igång uppför vägen.

 

2017-07-19
Kallelse till årsmötet är nu uppsatt och utskickad på FaceBook och mail-listan. PDF-kopia finns här.


2017-06-28

Årsmötet blir i EkAlmens skola den 2017-08-24, klockan 18.00

 

Protokoll från senaste styrelsemötet under fliken "Styrelse".

 

2017-04-12

Örbro kommun har startat upp ett arbete med en ny översiktsplan. www.orebro.se/nyoversiktsplan kan ni lämna era synpunkter för att bl a förbättra utvecklingen av Ekeby-Almby. Synpunkter kan lämnas till 30 april 2017.

 

God morgon! Från styrelsen meddelar vi att grusvägarna kommer att underhållas i närtid.
Sedan har farten på samtliga vägar ökat rejält, se till att inte köra för fort, så vägbulorna kommer att läggas ut, också de i närtid.

 

2016-12-02

Nu har samtliga betalt årsavgiften. Tack för att vi inte behövde påminna ytterligare en gång.

 

 

2016-11-19

Samfälligheten har nu en brevlåda, som sitter vid Kantarell-/Kremlavägens korsning. Vill ni nå oss med meddelande på papper går det att lägga i denna låda.

 

2016-11-03

Ett företag som kallar sig Ventus Norden ringer och erbjuder "gratis" ventilationsundersökningar. Ger under samtalet sken av att utföra undersökningar som Örebro kommun tidigare genomförde. Företaget är registrerat med organisationsnummer 559036-8394 som är Ventulus Norden AB i Stockholm. Skicka gärna in synpunkter via "Synpunkter" i menyn till vänster.

 

 

Årsmöte för perioden 2015-2016 hölls 2016-08-24. 
Protokoll och övriga handlingar finns under "Arkiv" eller klicka för att följa länken.

 

2016-06-28

Invasiv växt i området - Parkslide  

 

_______________________________________________

Elsäkerhet. Information om säkerheten och ansvaret för er fastighets elinstallation!!!!

Kofoliten

Grannsamverkan mot brott

För att öka tryggheten i området och minska risken för inbrott har Grannsamverkan mot brott börjat planeras. Efter ett initialt möte beslutades att starta upp Grannsamverkan.
Några vägar har nu startat grupper för Grannsamverkan. Vill ni också få igång verksamheten: Prata med era grannar så kan ni starta grupper för er väg.

 

 

Vi har gått med i Riksförbundet Enskilda Vägar. 
Medlemskapet ger oss bättre försäkring, tillgång till rådgivning och mer påverkan på politiska beslut.

 

Protokoll från årsmötena under arkiv!

 

Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening förvaltar vägarna, grönområden, lekplats och cykelbanor.

Medlemmar i samfälligheten är fastigheter längs Annelunds-, Björksopps-, Bläcksvamps-, Brunsopps-, Aspsopps-, Flugsvamps-, Champinjon-, Kremla-, Fårticke- Kantarell-, Lärksopps- och Murkelvägen. Även de fastigheter som finns längs Gamla Hjälmarvägen i anslutning till området är medlemmar

 

 

Farthinder är nu utlagda på Fårticke-, Kantarell-, Champinjon-, Brunsopps- och Aspsoppsvägarna. Tyvärr verkar detta vara enda sättet att få ner hastigheten på vägarna. Tänk på barnen!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 04 december 2018