Information från tidigare år

 

2020-01-09

Alla medlemmar har nu betalt sin årsavgift! (Vissa efter påminnelser och förseningsavgift)

 

2019-12-15

Protokoll från styrelsemöte 2019-12-04 ligger nu under Styrelse.

2019-12-10

Nu saknas betalning bara från en fastighetsägare.

2019-11-05

Årsavgiften skulle varit betald den 31/10 och de flesta av er har skött sig bra! 
Det finns dock ca 10 fastighetsägare som fortfarande inte betalt. Kolla upp att ni betalt och om ni missat kan ni betala omgående för att undvika påminnelseavgift.

2019-10-22

Nu är samtliga trasiga resp gamla glödlampor i gatubelysningen utbytta. Så får vi hoppas vi får behålla ljuset under den mörka årstiden.


2019-10-20
Protokoll från styrelsemöte 2019-10-16 ligger nu under Styrelse.

2019-10-16

Rensning av grenar som sticker ut över vägbanan kommer inom kort att genomföras. Allt för att göra det möjligt att röja snö til vintern.

 

Inbetalningskort för årsavgiften är utdelade i förra veckan. Sista dag för betalning är 2019-10-31.

 

 

2019-09-26

Arbetsdag 2019-10-05. Alla välkomna!!

 

 

2019-08-30

Årsmötet genomfört. Protokoll finns i arkivet.

 

Reservera lördagen 5 oktober för arbetsdag. Franförallt kommer vi att rensa sly mm i Kärretområdet och pulkabacken. Detaljer kommer senare.

 

2019-08-27

ÅRSMÖTE! Kom ihåg att komma på årsmötet 29/8 18.00!!!

Protokoll från senaste (2019-08-20) styrelsemöte finns nu under "Styrelse".

 

2019-07-08

Årsmötet blir torsdagen 29 augusti, klockan 18.00 i EkAlmens skola. Kallelse ==>

 


Protokoll från senaste (2019-06-18) styrelsemöte finns nu under "Styrelse".

 

2019-04-25

Inbjudan till Arbetsdag och invigning av vår nya grillplats!
Välkomna 4 maj 9.00 till lekplatsen vid Brunsoppsvägen

 

2019-04-03

I enlighet med beslut på senaste styrelsemöte har vi nu påbörjat arbeten på lekplatsen. 
Vi kommer att göra en grillplats med ett fast cementrör för grillningen.
Allt för att vi skall kunna samlas och ha trevligt!
  

2019-04-02

Sopningen av asfaltgatorna kommer att genomföras denna vecka (vecka 14).

 

Resning och justering av diken kommer att påbörjas under innevarande vecka (vecka 14).

 

 

2019-03-26

Våra belysningsstolpar är nu uppmärkta, så att rapportering av trasiga lampor kan gå enkelt och utan missförstånd.

 

2019-03-22

Vi tar ner ett antal träd uppe vid cykelbanan till Kärret, för att gallra ur och snygga till. Eftersom det inte blåste idag passade vi på att  fälla en del av träden. Vi kommer att fortsätta i veckorna framöver.
Vi sparar framförallt ek, fågelbärsträd och björk, medan de höga och taniga asparna kommer bort. Många av dessa aspar är murkna innefrån och det finns risk att de faller i kommande stormar.

 

2019-03-13

Protokoll från styrelsemöte 2019-02-28 är nu utlagt under Styrelse.

 

2018-12-04/uppdaterad 2018-12-12/2019-01-232019-03-13

Röjningen är nu genomförd!

Inventering av grenar och träd som hänger ut mot vägen.

För att göra det möjligt att få en effektiv snöröjning, kommer vi att invertera om det finns hinder som kan störa maskinerna för snöröjningen.
Ni som vet med er att det behöver röjas utanför er tomt, bör åtgärda det snarast. Om det inte åtgärdas kommer samfälligheten att röja. Meddelande till berörda fastighetsägare kommer att delas ut före röjning. Röjning påbörjas vecka 51.

Röjningen har blivit fördröjd pga förkylningar och väder. 

 

2018-11-19

De geotekniska undersökningarna i Annelundsområdet gav inte tillräckliga svar. Därför kommer Örebro kommun att fortsätta undersökningarna genom att gräva provgropar på samma område som borrningarna tidigare gjordes.
Provgrävningarna kommer att starta i vecka 48 (2018-11-26).
Under arbetets gång kommer framkomligheten i området att störas.

 

2018-10-15

Vår snöröjare har sagt upp avtalet.  

Efter bra samarbete mellan samfällighetsföreningarna i Ekeby-Almby har vi lyckats får tag i en ny entreprenör, som kommer att röja snön. 
Detta kommer att innebära lite ändrade rutiner, bl a kommer vi att inspektera om det finns grenar/träd som kan vara i vägen för maskinerna. 
Kostnaden för snöröjningen kommer även att öka något.

 

2018-10-11

På 12/10 och måndag 15/10 kommer geotekniska undersökningar utföras på vägarna i Annelundsområdet. Gäller de blåmarkerade områdena. Undersökningarna utförs av VAP på updrag av Örebro kommun.

"På uppdrag åt Örebro kommun, Tekniska Förvaltningen, ska VAP utföra en geoteknisk undersökning för planerade VA-ledningar i befintliga vägar vid Annelund, Ekeby-Almby.

Undersökningen kommer att utgöras av sonderingar samt skruvprovtagning med en banddriven borrvagn."

Vissa störningar kommer att uppstå då borrvagnen stundtals kan blockera vägbanan. 

 

2018-10-08

Inbetalningskort för årsavgiften delas ut i dagarna. Sista dag för betalning är 2018-10-31. Kolla i era brevlådor.

 

2018-10-07

Så har vi haft vår arbetsdag i bra väder och god uppslutning.
Ett 20-tal energiska medlemmar med nästan lika många barn arbetade hårt med att samla in ris från skogen kring Kärret. Resultatet blev ett flertal stora rishögar längs cykelbanan vid Kärret. Rishögarna kommer att fraktas bort om en dryg vecka.

Efter väl förrättat värv, blev det varm korv och dricka vid grillplatsen. Som vanligt försvann allt med god aptit.

Tack till alla som ställde upp! 

Och ni andra har chansen att göra en insats med att fortsätta ris-insamlingen under nästa vecka, innan vi transporterar bort högarna. Det ligger fortfarande en del ris kvar i skogen! Samla in det till de befintliga högarna!

2018-09-16

Kallelse till Arbetsdag för Samfälligheten.
Vi kallar er alla till att deltaga i arbetsdag för att rensa ris, ogräs, sly mm i våra grönområden.
Arbetsdagen blir  2018-10-06.

2018-09-12

Protokoll från konstituerande styrelsemöte finns nu under Styrelse.

2018-08-30

Årsmötet genomfört. Protokoll finns nu under Arkiv.

 

2018-08-29

Nedskräpning Kärret

20180815_155757.jpg (8550835 byte) Detta är ett säkert sätt att locka mördarsniglar, rådjur och vildsvin in i området. 
Skogen kring Kärret är ingen avstjälpningsplats var sig för trädgårdsavfall eller överbliven frukt.

 

 

2018-06-19
Årsmötet blir 2018-08-30, 18.00 i EkAlmens skola. Alla medlemmar välkomna!

Protokoll från styrelsemöte 2018-05-31 ligger nu under "Styrelse"

 

 

2018-05-04
Protokoll från senaste styrelsemöte ligger nu under "Styrelse"

2018-04-28

Örebro kommun har fastställt den nya översiktsplanen.
Här finns mycket att läsa kring våra nuvarande och kommande bostadsområden.Följ länken och läs!

www.orebro.se/oversiktsplan

 

2017-11-11

Vi har fått in material om den digitala utställningen av ny översiktsplan för Örebro kommun.

 

2017-11-06

Sista betalningsdag för årsavgiften var 2017-10-31. De flesta av er har betalt i tid, men det saknas fortfarande 18 fastigheter. Kolla upp att ni har betalt så att ni slipper påminnelseavgift!

 

2017-10-08

Nu är samtliga inbetalnigskort för årsavgiften utdelade.
Håll koll på era brevlådor!

Sista dag för inbetalning 2017-10-31!!!!

 

 

2017-09-17

Kom på arbetsdagen! Träffa dina grannar och tillsammans snyggar vi till området.

 

2017-09-05

Årsmötesprotokoll finns nu på hemsidan.

Styrelseprotokoll för första, konstituerande, styrelsemötet finns nu på hemsidan.

 

2017-08-26

Boka in lördagen 30 september för arbetsdagen för samfälligheten. Vi rensar ogräs, sly och buskar kring lekplatsen och förbi Kärret. Mer detaljer kommer senare.

 

Så har vi haft årsmöte. Protokoll och bilagor kommer att publiceras under fliken Arkiv till vänster.

 

2017-08-15

Dagordningen för årsmötet finns nu på hemsidan.

Årsmötet hålls i EkAlmens skola den 2017-08-24, klockan 18.00. Alla medlemmar välkomna!

 

2017-07-29

Under måndagen (31/7) och tisdagen (1/8) kommer Bläcksvampsvägen och Champinjonvägen att tidvis vara avstängda nere vid Gamla Hjälmarvägen. Välj andra vägar!

Vi kommer att lägga asfaltkross på de nedre 10 metrarna på dessa vägar för att om möjligt slippa slitaget som gör vägarna ojämna när man accelererar igång uppför vägen.

 

2017-07-19
Kallelse till årsmötet är nu uppsatt och utskickad på FaceBook och mail-listan. PDF-kopia finns här.


2017-06-28

Årsmötet blir i EkAlmens skola den 2017-08-24, klockan 18.00

 

Protokoll från senaste styrelsemötet under fliken "Styrelse".

 

2017-04-12

Örbro kommun har startat upp ett arbete med en ny översiktsplan. www.orebro.se/nyoversiktsplan kan ni lämna era synpunkter för att bl a förbättra utvecklingen av Ekeby-Almby. Synpunkter kan lämnas till 30 april 2017.

 

God morgon! Från styrelsen meddelar vi att grusvägarna kommer att underhållas i närtid.
Sedan har farten på samtliga vägar ökat rejält, se till att inte köra för fort, så vägbulorna kommer att läggas ut, också de i närtid.

 

2016-12-02

Nu har samtliga betalt årsavgiften. Tack för att vi inte behövde påminna ytterligare en gång.

 

 

2016-11-19

Samfälligheten har nu en brevlåda, som sitter vid Kantarell-/Kremlavägens korsning. Vill ni nå oss med meddelande på papper går det att lägga i denna låda.

 

2016-11-03

Ett företag som kallar sig Ventus Norden ringer och erbjuder "gratis" ventilationsundersökningar. Ger under samtalet sken av att utföra undersökningar som Örebro kommun tidigare genomförde. Företaget är registrerat med organisationsnummer 559036-8394 som är Ventulus Norden AB i Stockholm. Skicka gärna in synpunkter via "Synpunkter" i menyn till vänster.

 

 

Årsmöte för perioden 2015-2016 hölls 2016-08-24. 
Protokoll och övriga handlingar finns under "Arkiv" eller klicka för att följa länken.

 

2016-06-28

Invasiv växt i området - Parkslide  

 

_______________________________________________

Elsäkerhet. Information om säkerheten och ansvaret för er fastighets elinstallation!!!!

Kofoliten

Grannsamverkan mot brott

För att öka tryggheten i området och minska risken för inbrott har Grannsamverkan mot brott börjat planeras. Efter ett initialt möte beslutades att starta upp Grannsamverkan.
Några vägar har nu startat grupper för Grannsamverkan. Vill ni också få igång verksamheten: Prata med era grannar så kan ni starta grupper för er väg.

 

 

Vi har gått med i Riksförbundet Enskilda Vägar. 
Medlemskapet ger oss bättre försäkring, tillgång till rådgivning och mer påverkan på politiska beslut.

 

Protokoll från årsmötena under arkiv!

 

Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening förvaltar vägarna, grönområden, lekplats och cykelbanor.

Medlemmar i samfälligheten är fastigheter längs Annelunds-, Björksopps-, Bläcksvamps-, Brunsopps-, Aspsopps-, Flugsvamps-, Champinjon-, Kremla-, Fårticke- Kantarell-, Lärksopps- och Murkelvägen. Även de fastigheter som finns längs Gamla Hjälmarvägen i anslutning till området är medlemmar

 

 

Farthinder är nu utlagda på Fårticke-, Kantarell-, Champinjon-, Brunsopps- och Aspsoppsvägarna. Tyvärr verkar detta vara enda sättet att få ner hastigheten på vägarna. Tänk på barnen!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com