Nuvarande giltiga tillstånd.

Styrelsen för Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening har utfärdat följande tillstånd för tung trafik.

Väg
 
Fastighet
 
Period
 
Kommentar
 
Fårtickevägen 19
 
13:251
 
2020-07-07  -  2020-07-09
 
Leverans av grus
 
Fårtickevägen 14
 
13:183
 
2020-06-25  -  2020-06-27
 
Utlastning timmer
 
Murkelvägen 6
 
13:212
 
2020-06-18  -  2020-06-30
 
Leveranser
 
Fårtickevägen 14
 
13:183
 
2020-05-15  -  2020-06-14
 
Trädfällning och bortforsling
 
Flugsvampsvägen 2
 
13:576
 
2020-06-08  -  2020-06-10
 
Leverans
 
Aspsoppsvägen 10
 
13:651
 
2020-06-08  -  2020-06-12
 
Leverans 
 
Flugsvampsvägen 10
 
13:580
 
2020-06-01  -  2020-06-30
 
Grävning för häck
 
Bläcksvampsvägen 15
 
13:275
 
2020-05-25  -  2020-06-14
 
Poolbygge
 
Kantarellvägen  7
 
13:260
 
2020-05-22  -  2020-06-19
 
Transport container
 
Björksoppsvägen
 
ÖAFK
 
2020-05-25  -  2020-06-30
 
Upprustning av motionsspåret
 
Murkelvägen 16
 
13:247
 
2020-05-13  -  2020-05-16
 
Transport matjord
 
Brunsoppsvägen 24
 
13:658
 
2020-05-06  -  2020-05-08
 
Leverans
 
Kantarellvägen 12
 
13:269
 
2020-04-27  -  2020-06-30
 
Häckplantering + jord
 
Björksoppsvägen 12
 
13:593
 
2020-04-27  -  2020-05-24
 
Leverans av växter
 
Aspsoppsvägen 2
 
13:647
 
2020-03-36  -  2020-10-31
 
Poolbygge
 
Bläcksvampsvägen 18
 
13:52
 
2020-03-10  -  2020-05-10
 
Bygge carport
 
Kantarellvägen 9
 
13:463
 
2020-02-27  -  2020-08-31
 
Utbygge
 
Champinjonvägen 17
 
13:90
 
2011-09-01 tills vidare
 
Enstaka transporter
 
Aspsoppsvägen 1
 
13:641
 
2011-09-01 tills vidare
 
Enstaka transporter
 
Bläcksvampsvägen 24
 
13:55
 
2011-09-28 tills vidare
 
Enstaka transporter
 
Svenskt Byggarv
 
Hela området
 
Tills vidare
 
Arbete åt samfälligheten
 
Örebro Kommun
 
Hela området
 
Permanent
 
Sophämtning
 

 

 
Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 07 juli 2020