Nuvarande giltiga tillstånd.

Styrelsen för Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening har utfärdat följande tillstånd för tung trafik.

Väg
 
Fastighet
 
Period
 
Kommentar
 
Murkelvägen 17
 
13:219
 
2021-08-24  -  2021-09-02
 
Avverkning
 
Bläcksvampsvägen 17
 
13:278
 
2021-08-01  -  2021-12-31
 
Husbygge
 
Brunsoppsvägen 30
 
13:661
 
2021-07-12  -  2021-07-16
 
Transport
 
Kantarellvägen 12
 
13:269
 
2021-05-25  -  2021-07-21
  
Poolbygge
 
Flugsvampsvägen 9
 
13:588
 
2021-07-14  -  2021-07-16
 
Grusleverans
 
Kantarellvägen 8
 
13:265
 
2021-04-15  -  2021-11-30
 
Garagebygge
 
Champinjonvägen 16
 
13:639
 
2021-04-08  -  2021-08-31
 
Bygge carport
 
Flugsvampsvägen 10
 
13:580
 
2021-03-31  -  2021-09-30
 
Markarbeten
 
Fårtickevägen 12
 
13:182
 
2021-03-15  -  2021-09-30
 
Attefallshus
 
Bläcksvampsvägen 19
 
13:279
 
2021-03-01  -  2021-09-30
 
Poolbygge
 
Björksoppsvägen 16
 
13:595
 
2021-03-01  -  2021-08-31
 
Poolbygge
 
Brunsoppsvägen 40
 
13:666
 
2021-03-01  -  2021-05-31
 
Poolbygge
 
Björks Åkeri
 
Hela området
 
2020-12-15  - 2025-12-31
 
Paketleveranser
 
Champinjonvägen 17
 
13:90
 
2011-09-01 tills vidare
 
Enstaka transporter
 
Aspsoppsvägen 1
 
13:641
 
2011-09-01 tills vidare
 
Enstaka transporter
 
Bläcksvampsvägen 24
 
13:55
 
2011-09-28 tills vidare
 
Enstaka transporter
 
Svenskt Byggarv
 
Hela området
 
Tills vidare
 
Arbete åt samfälligheten
 
Örebro Kommun
 
Hela området
 
Permanent
 
Sophämtning
 

 

 
Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com