Bläcksvampsvägen

.

Trädfällningen är avslutad. Virke kommer att ligga kvar en tid innan fullständig uppröjning pågår.

Trädfällning planeras längst söderut på Bläcksvampsvägen.

I enlighet med resultatet av enkät om fartdämpande åtgärder och diskussion på årsmötet 2014, placeras en uppsättning vägbulor vid kröken i början av vägen och en uppsättning vid cykelbanan-Brunsoppsvägen.

Vändplats är anlagd längst upp på Bläcksvampsvägen

Ingen vägbelysning finns.

I enlighet med gällande detaljplan har hastighetssänkande åtgärder i form av vägbulor anlagts på Brunsoppsvägen mitt emellan Björksoppsvägen och Bläcksvampsvägen.

 

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 02 december 2014