Brunsopp/Aspsoppsvägen

Den övre delen av Brunsoppsvägen och Aspsoppsvägen bildar det nya området.

Trädfällning planeras längst västerut på Brunsoppsvägen.

Gatubelysning finns. Vägarna är asfalterade.

Farthinder har anlagts på fyra ställen på vägarna, efter beslut på årsmötet.

 

 

 

 

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 16 september 2014