Brunsoppsvägen

Brunsoppsvägen har förlängts upp till det nya området ovanför Flugsvampsvägen. I samband med expolateringen av det nya området har Brunsoppsvägen rustats upp.

Lundbergs har asfalterat Brunsoppsvägen. Gatubelysning är uppsatt.

Farthinder har anlagts på ett ställe på vägen, efter beslut på årsmötet.

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 16 september 2014