Champinjonvägen

Vändplats har anlagts längst upp på Champinjonvägen, ovanför korsningen mot Kremlavägen.

Champinjonvägen har tidigare dikats, men det förekommer fortfarande vattenuppträngning på något ställe.

Vägen har efter senaste uppgrusningen acceptabel, men låg, standard. 

Ingen vägbelysning finns.

Farthinder har anlagts på två ställen på vägen, efter begäran från boende

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 16 september 2014