Flugsvampsvägen

I enlighet med resultatet av enkät om fartdämpande åtgärder och diskussion på årsmötet 2014, placeras en uppsättning vägbulor ut på vägen.

 

Lyktstolpen i början av Flugsvampsvägen är nu uppriktad. 2013-12-04.

 

Flugsvampsvägen har god grusvägstandard.

Material för att laga skador och hål finns längst uppe vid vändplanen.

Vägbelysning finns.

Önskan om asfaltering har förts fram och planering pågår.

-------------------------------------------

Beslut om asfaltering av gata kan inte fattas av fastighetsägare längs en gata. Det kräver att frågan avgörs i förrättning eller på föreningsstämma. Kostnaden belastar alltid endast den delägarkrets som har sina fastigheter längs gatan. Och det är därför viktigt att beslut i dessa frågor följer formella spelregler. Det kan ju röra sig om rätt stora kostnader och saknas enighet måste den som är missnöjd kunna få frågan prövad i domstol.
Vad man dock inte har möjlighet att hindra är att enskilda fastighetsägare "lobbar" för att bilda opinion i viss fråga."

 

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 16 september 2014