Lekplatsen


Lekplatsen ligger längs Brunsoppsvägen innan korsningen vid Aspsoppsvägen.
Lekplatsen är försedd med sandlåda, gungor, rutschbana.
Här finns också en gräsyta för bollspel.

Lekplatsens underhåll sköts av Samfälligheten.

De höga björkarna vid lekplatsen är nu fällda. Ytterligare gallring kommer att ske vid kommande arbetsdagar.

 

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 april 2017