Fårtickevägen

En uppsättning vägbulor är utplacerad på vägen.

Vattenutsläpp sker på några ställen längs Fårtickevägen. Fårtickevägen har inte full vägbredd och det är svårigheter för bilar att mötas.

Ingen vägbelysning finns.

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 16 september 2014