Länkar

Övriga föreningar i området och i Örebro

Östra Almby FK  Östra Almby Fritidsklubb

Örebro Kommun

Dreve samfällighetsförening

Ekeby-Almby VA-samfällighet har upphört och VA har övertagits av Örebro Kommun.

Bostadsrättsföreningen Bondhagen

Friskolan Fyren EkAlmen

Ekebyvikens Bryggförening

 

Facebookgruppen "Vi som bor i Ekeby-Almby" är ett forum för köpa, sälja eller ge bort saker. Men det är också utmärkt för information mellan boende. Speciellet bra vid iakttagelser av främmande fordon och personer för att förhindra brottslighet.

 

Det finns även en Facebookgrupp för Ekeby-Almbys hundägare, "Vi hundägare i Ekeby-Almby".

 

 

Övriga länkar

 

Riksförbundet Enskilda Vägar

 

Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com