Årsmöte 2011

Årsmöte i Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening för 2010 hölls i Heimdal torsdagen 24 augusti, 19.00.

 

Bifogat: Kallelse

           dagordningen

           årsmötesprotokollet

               bilaga 1  verksamhetsberättelse

               bilaga 2  ekonomisk rapport 

               bilaga 3  Kassarapport

                   bilaga 4  revisionsberättelse

               Debiteringslängd 

                (Debiteringslängden är inte utlagd men information kan erhållas efter hänvändelse till styrelsen). 

 

 

Styrelse under 2010-2011

 

Kalender från 2010-2011

 

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 juli 2016