E-post lista

För att underlätta spridningen av information från Heimdal-Skogsbackens Samfällighetsförening erbjuder vi på försök e-postutskick.

Du kan registrera din e-postadress här för att delta i informationsutskicket. Fyll i nedanstående formulär: Namn, fastighet, gatuadress och e-post är är nödvändiga. Du kan ange mobiltelefonnummer så att vi kan nå dig om e-postadressen inte fungerar.

Informationen kommer enbart att användas för att skicka ut information från Samfälligheten när något nytt material har publicerats på hemsidan. E-postadressen kommer att hållas dold för övriga medlemmar.

I enlighet med GDPR (nya Dataskyddsförordningen) godkänner jag, att Heimdal-Skogsbackens Samfällighetsförening registrerar och behandlar nedan av mig avgivna uppgifter, för att kunna informera mig om händelser i föreningen.

Ditt namn :
Fastighetens beteckning: Almby 13:
Gatuadress :
Din e-postadress:
Mobiltelefon :

___________________________________________________________

- Enbart e-postadresser till medlemmar i Heimdal-Skogsbackens Samfällighetsförening accepteras. 
- Om en e-postadress inte fungerar kommer den att tas bort, om det inte går att nå ägaren via SMS.

___________________________________________________________

Avregistrering:

Du avregistrerar dig från utskick genom att sända ett meddelande till heimdal-skogsbacken@telia.com med uppgift om vilken mail adress som skall avregistreras.

 
Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com