Kalender
Styrelse
Vårt uppdrag
Förrättning
Våra vägar
Tung trafik
Ordningsregler
GDPR - Dataskydd
Synpunkter
Belysning
Arkiv
Länkar

  
Vi är nu även med på Facebook  

Informationsblad till nya fastighetsägare

 

Vi finns i västra delen av Ekeby-Almby strax öster om Örebro.

_________________________________________________

  

Aktuellt    

 

2022-08-25

Inbjudan till årsmöte 2022-08-25  klockan 18.30

 

 

Årsmöte för 2021/2022

Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening

Torsdagen den 25 augusti 2022, klockan 18:30

 

Årsmötet genomförs digitalt via Teams. 

För länk till mötesinbjudan, se hemsida eller skicka ett mail till samfälligheten för att få en mötesinbjudan.

 

På dagordningen bl a:

- Rapporter, ansvarsfrihet

- Debiteringslängd för 2022/23 presenteras

- Budget för 2022/23

- Val av styrelse för 2022/23. Nedanstående skall väljas:

-         Ordförande

-         Kassör

-         2 Suppleanter

-         1 Revisor

-         1 revisorssuppleant

-         1 valberedare

-         Inkomna motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast 2022-08-15)

 

Vill ni få en mötesinbjudan via mail eller skicka in en motion till mötet kan ni kontakta någon i styrelsen, lägga ett meddelande i föreningens brevlåda vid Kremla/Kantarellvägen eller maila

heimdal-skogsbacken@telia.com

Alla handlingar kommer att publiceras på vår hemsida senast 2 dagar före mötet: http://www.heimdal-skogsbacken.se/

 

Alla medlemmar är varmt välkomna att delta.

 

Hälsningar Styrelsen

 

 

 

2021-10-10

Samvarodag

 

 

2021-07-26

Årsmöte! Boka in torsdagen 26 augusti kl 18.00 för ett digitalt årsmöte! Kallelse!

 

 

2021-06-03

Arbetet på Brunsoppsvägen är avslutat och avspärrningen är hävd!

 

2021-06-01

Boende på Aspsoppsvägen och södra delen av Brunsoppsvägen! Brunsoppsvägen komer att vara avspärrad torsdag 3/6.

2021-03-24

Asfaltgatorna kommer att sopas under kommande vecka.
Därefter kommer grusvägarna sladdas.
Successivt läggs farthindren ut.
 

2021-01-25

Några ynglingar har haft busstreck för sig. Vägspeglarna i hörnet Kremla-/Champinjonvägarna resp Fårticke-/Kantarellvägana har utsatts för sabotage och vridits så att de inte fyller sin funktion.
Vägspeglarna sitter där för att förhindra olyckor och varje sabotage kan förorsaka en olycka.
Skärpnng!
 

2020-12-01

Fem fastighetsägare har fortfarande inte betalt årsavgiften. Påminnelser har just nu gått ut.
Tack alla ni andra som betalt i tid.

 

2020-11-04

Protokoll från styrelsemöte 2020-10-29 finns nu under Styrelse

 

2020-09-29
Kom ihåg arbetsdagen på lördag!
10.00 vid Kärret eller lekplatsen

 

2020-09-02

Protokoll från årsmöte och konstituerande styrelsemöte finns nu under Arkiv 2020 resp Styrelse

 

2020-08-31

Boka in lördag 3 oktober för samfällighetens arbetsdag!

 

2020-08-20

Protokoll från styrelsemöte 2020-08-20 finns nu under Styrelse.

 

2020-08-18

Protokoll från styrelsemöte 2020-07-23 finns nu under Styrelse.

 

2020-07-26

ÅRSMÖTE

Årsmöte kommer att hållas via Internet, torsdagen 27 augusti 2020, klockan 18.00.

Samtliga dokument kommer, senast 2020-08-21 finnas här på hemsidan.

Instruktioner för att deltaga kommer att publiceras här.

 

2020-07-17

Farthinder på Brunsoppsvägen har utsatts för skadegörelse. Två av tre hinder var losstagna och delvis borttagna. Se bild! Händelsen är polisanmäld! Skadegörelsen har skett kring middagstid idag (2020-07-17)

 

2020-05-25

"Parkeringsplatsen" längst norrut på Björksoppsvägen kommer att vara avstängd under några veckor medan Brogrund rustar upp motionsspåret på uppdrag av ÖAFK.

 

2020-05-01

Under vecka 19 kommer grusvägarna att åtgärdas. Påfyllning av väggrus, sladdning och så småningom saltning.

 

2020-03-09

Protokoll från styrelsemöte 2020-02-27 ligger nu under Styrelse

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Information från tidigare år

Besöksräknare: 

   
 
Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com