Styrelse 2020-2021

Vår styrelse kan du kontakta via nedanstående telefoner eller e-mail.

Ordf.

Lars-Inge Carlsson

070-9403519

edvinlarsinge@hotmail.com

Vice ordf

Gunnar Gustafson

019-235444

Sekr

Stefan Tidholm 076-772 93 60      stefan.tidholm@gmail.com

Kassör

Rolf Elsrud

070-64 121 64

rolf.elsrud@telia.com

Ledamot

Jan Hörman

019-235102

jan.hoerman@lekeberg.lararforbundet.se

Suppleant

Pontus Norlin 019-235131 pontus_norlin@hotmail.com

Suppleant

Sofia Pettersson 019-611 39 73  
Suppleant Dan Lidström
Suppleant Erik Nordlund

Revisor

Antti Stetsko

 

 

Revisor

Lennart Ekström

 

 

Revisorssuppleant   Patrik Stenman    
Revisorssuppleant   Thomas Olsson    

Valberedning

Emma Björklund Gustavsson               

Valberedning

Lars Henriksson     

 

Prenumeration på information via e-post.

 

 

Samfällighetens plusgiro är 159709-5

               och bankgiro är 5163-2172 

Samfällighetens organisationsnummer är 717911-7226

 

Samfällighetens brevlåda sitter i korsningen Kantarell-/Kremlavägen.

 

Samfällighetsföreningen ombildades 2009-12-21. 

Stadgarna uppdaterades på årsmötet 2014-08-19 och 
har registrerats av Lantmäteriet 2015-09-02 Stadgar.

 

Styrelseprotokoll:

 

2021-10-28

2021-08-26 konstituerande efter årsmötet

2021-08-24

2021-07-26

2020-12-03 - uppskjutet

2020-10-29

2020-08-27 Konstituerande efter årsmötet


 

Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com