Vårt uppdrag


Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening förvaltar vägarna, grönområden, lekplats och cykelbanor i västra delen av Ekeby-Almby.


Föreningens medlemmar sköter, med gemensamma krafter och under ledning av en styrelse, underhåll av vägar och cykelbanor, snöröjning samt skötsel av grönområden och den lekplats på Brunsoppsvägen som tillhör samfälligheten.


Kort historik


Heimdal-Skogsbackens vägsamfällighet bildades 18 augusti 1982.


Bebyggelsen då var mycket mindre och bestod till större delen av sommarstugor, med ett fåtal fast boende. Som många andra äldre vägsamfälligheter registrerades inte samfälligheten som en juridisk person, varför myndigheterna inte har ansett sig behöva ta hänsyn till fastighetsägarnas åsikter. 2010 ombildades samfälligheten och blev i samband med detta en juridisk person. Samfälligheten benämns som Almby GA:18.


I och med att området försågs med vatten och avlopp och en VA samfällighet bildades ca år 2000, blev det möjligt att exploatera området i större utsträckning. När VA frågan var löst kunde nya bygglov beviljas i området och samfälligheten har växt sedan dess.


Information


OBS! Detta arbete skjuts upp till torsdagen den 21/9 p  g a det kraftiga regnet.


Brunsoppsvägens nedre del avstängd den 21 september.  För mer information se länk