Vårt uppdrag


Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening förvaltar vägarna, grönområden, lekplats och cykelbanor i västra delen av Ekeby-Almby.


Föreningens medlemmar sköter, med gemensamma krafter och under ledning av en styrelse, underhåll av vägar och cykelbanor, snöröjning samt skötsel av grönområden och den lekplats på Brunsoppsvägen som tillhör samfälligheten.


Kort historik


Heimdal-Skogsbackens vägsamfällighet bildades 18 augusti 1982.


Bebyggelsen då var mycket mindre och bestod till större delen av sommarstugor, med ett fåtal fast boende. Som många andra äldre vägsamfälligheter registrerades inte samfälligheten som en juridisk person, varför myndigheterna inte har ansett sig behöva ta hänsyn till fastighetsägarnas åsikter. 2010 ombildades samfälligheten och blev i samband med detta en juridisk person. Samfälligheten benämns som Almby GA:18.


I och med att området försågs med vatten och avlopp och en VA samfällighet bildades ca år 2000, blev det möjligt att exploatera området i större utsträckning. När VA frågan var löst kunde nya bygglov beviljas i området och samfälligheten har växt sedan dess.


Vad är en Samfällighetsförening


När du köper en fastighet som ingår i en samfällighet blir du som fastighetsägare automatiskt medlem i en samfällighetsförening. Föreningen ansvarar för förvaltningen av samfällighetens gemensamma ytor och anläggningar.


Medlemmar i en samfällighetsförening betalar en avgift till föreningen. Denna så kallade uttaxering sker vanligtvis årsvis. Om du inte betalar kan beloppet komma att utmätas ur din fastighet, vilket innebär att Kronofogden kan lägga beslag på din fasta eller lösa egendom.


I en samfällighet har du möjlighet att påverka din närmiljö. Genom att delta på föreningsstämmor kan du också påverka de ekonomiska besluten och därigenom din boendekostnad. Det finns även många sociala fördelar: nära till lekplatser, en säker och trygg miljö för både barn och vuxna och arbetsdagar där alla grannar träffas.


Tänk på att du som medlem inte personligen är delägare i de ytor eller anläggningar som föreningen ansvarar för. Det är din fastighet, inte du personligen, som är del av samfälligheten. Som ägare till fastigheten är du automatiskt medlem i den samfällighetsförening som förvaltar samfällighetens anläggningar. Se det som att ni gemensamt förvaltar dem på bästa sätt.

När du säljer ditt hus tar den nya ägaren över ansvaret och rättigheten att nyttja anläggningen.Det går normalt inte att lämna samfälligheten eller föreningen, såvida du inte flyttar. Om du inte tycker att du har nytta av gemensamhetsanläggningen - exempelvis en gemensam lekplats eller cykelbana – kan det ändå vara så att nästa ägare har nytta av den.


KOMMANDE EVENEMANG
Information 2024-03-18

Under kommande vecka kommer vägarbete att ske på Björksoppsvägen, strax ovanför förskolan då en trumma ska läggas under vägen för att leda bort vattnet från diket. Under arbetet hänvisas trafiken till Bläcksvampsvägen.


Arbete med syfte att dränera vägen kommer även att utföras på Fårtickevägens övre del (söder om Kremlavägen). 


På Murkelvägen 16-18 kommer en täckdikning att utföras och även här vill vi be dom boende hitta annan väg ner till Gamla Hjälmarvägen under pågående arbete.


Under kommande veckor kommer även grusvägarna att sladdas och asfaltsvägarna att sopas. Därefter kommer farthindren att läggas ut.