Våra vägar


Dom vägar vi förvaltar i samfälligheten är

Björksoppsvägen

Bläcksvampsvägen

Flugsvampsvägen

Brunsoppsvägen

Aspsoppsvägen

Champinjonvägen

Kremlavägen

Fårtickevägen

Kantarellvägen

Murkelvägen


Samfälligheten förvaltar även lekplatsen i anslutning till Brunsoppsvägen samt dom cykelbanor och grönområden som finns inom området.

Annelunds-området


Fastighets AB L E Lundbergs, har för avsiskt att exploatera Annelundsområdet vilket är sydöstra-delen av vår samfällghet, dvs sommarstuge-området söder och öster om Kremla/Fårtickevägen.


Örebro kommun kommer inom kort att påbörja grävning för VA och även arbetet med att anlägga gator enligt skissen till höger kommer att påbörjas i samband med detta.


Byggtrafiken kommer att ledas in söderifrån, dvs direkt från väg 207 (mot Mellösa/Odensbacken).


När fastigheterna kommer att läggas ut till försäljning är okänt för samfällighten.