Giltiga tillstånd kategori 2-4


Följande fastigheter eller företag har tillstånd för tung trafik som gäller under en längre tid


DHL (Björks Åkeri), Paketleveranser 2020-12-15 - 2025-12-31


Svenskt Byggarv för arbete åt samfälligheten, tills vidare
Örebro Kommun, sophämtning, tills vidare
Örebro Byggsmide AB, för arbete åt samfälligheten, tills vidare

Kennerberg, för arbete åt samfälligheten, tills vidare

Gerhards Maskin & Entreprenad AB, för arbete åt samfälligheten, tills vidare


Champinjonvägen 17 (13:90), Enstaka transporter 2011-09-01 tills vidare
Aspsoppsvägen 1 (13:641), Enstaka transporter 2011-09-01 tills vidare
Bläcksvampsvägen 24 (13:55), Enstaka transporter 2011-09-28 tills vidare


Bläcksvampsvägen 13, husbygge 2022-08-02 till 2023-07-30

Bläcksvampsvägen 17, husbygge 2022-08-04 till 2023-08-03

Aspsoppsvägen 11, poolbygge & solceller 2022-10-01 till 2023-04-01

Brunsoppsvägen 30, energibrunn 2023-01-16 till 2023-03-16