Tung trafik


Då våra vägar har en begränsad bärighet och inte är konstruerade för kontinuerlig tung trafik, finns det skyltar vid varje infart, som anger max bruttovikt på fordon som använder vägarna. Denna bruttovikt är satt till max 4 ton.


Fordon som har högre bruttovikt får inte använda vägarna utan särskilt tillstånd. Tillstånd för enstaka transporter är avgiftsfri men tillstånd för upprepade transporter är avgiftsbelagda. Se våra Ordningsregler eller Avgifter för mer information.


Förare och speciellt yrkesförare riskerar sitt körkort eller trafiktillstånd om de kör ett fordon som väger över 4 ton i bruttovikt, utan giltigt tillstånd.

För tyngre transporter utfärdar styrelsen tidsbegränsade tillstånd för trafik med tunga fordon.


Tillstånd är giltiga så snart ni fyllt i formuläret nedan och fått svar via email.

 
 
 
 
 
 
Tillstånd för enstaka transport (ingen avgift)
Tillstånd för mindre nybyggnation (avgift 1.500kr)
Tillstånd för större nybyggnation (avgift 10.000kr)
Tillstånd för byggnation av flerfamiljshus (avgift enligt ö k)