Belysning


Vi har belysning på Björksopp-, Brunsopp-, Aspsopp- och Flugsvampsvägen. Dessutom har vi belysning längs cykelvägen förbi Kärret.


Vi sköter själva belysningen och boende vid ovanstående vägar betalar också för driften och underhållet. 


För att förenkla underhållet av belysningen har vi märkt upp belysningsstolparna. Stolparna är märkta med en etikett med ett nummer, exempelvis GA18-0xx. När ni upptäcker något problem med en belysningen, skicka ett mail till samfälligheten med information om problememet samt vilken stolpe det gäller så åtgärdar vi problemet så snart som möjligt.


Byte av lampor sker från en skylift som vi hyr. Därför genomför vi byten först när ett antal lampor har slocknat.