VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS ELLER HAR DU FRÅGOR?

 
 
 

ORDFÖRANDE

Lars-Inge Carlsson

edvinlarsinge@hotmail.com

070-9403519

VICE ORDFÖRARANDE

Gunnar Gustafson

g.gson@outlook.com

                                 070-5589683


SEKRETERARE

Anders Båsjö

styrelse@heimdal-skogsbacken.se

0709-291840

LEDAMOT

Erik Nordlund

erik.nordlund@candidfast.se

073-9816413

KASSÖR

Stefan Tidholm

faktura@heimdal-skogsbacken.se

076-7729360

SUPPLEANTER, REVISORER OCH VALBEREDNING

Suppleanter: Sofia Pettersson, Pontus Norlin,

Jan Hörman, Dan Lidström

Revisorer: Antti Stetsko, Lennart Ekström

Revisorssuppleanter: Patrik Stenman, Thomas Olsson

Valberedning: Emma Björklund Gustavsson, Tom Jegers