Annelund
Annelundsvägen
Björksoppsvägen
Bläcksvampsvägen
Brunsoppsvägen
Brunsopp/Aspsoppsvägen
Champinjonvägen
Flugsvampsvägen
Fårtickevägen
Kantarellvägen
Kremlavägen
Lärksoppsvägen
Murkelvägen
Lekplatsen
Kärret

Vägar

Parkering längs vägarna är inte tillåten. 

Max hastighet är, som all vet, 30 km/timme. 

Max fordonsvikt är 4 ton, eftersom våra vägar inte är konstruerade för tung trafik.

I de fall ni behöver ta in tyngre transporter, skall ni begära tillstånd från Samfällighetsföreningen.

Sådant tillstånd beviljas av styrelsen och är en skriftlig överenskommelse mellan fastighetsägaren och Samfällighetsföreningen.  Blankett finns här för nedladdning.

OBS ansvaret för uppkomna skador på vägarna åligger alltid den fastighetsägare som beordrat transporten.

 

Följande vägar ingår i samfälligheten:

Annelund

Annelundsvägen

Björksoppsvägen

Bläcksvampsvägen

Brunsoppsvägen

Brunsopps-Aspsoppsvägen

Flugsvampsvägen

Champinjonvägen

Fårtickevägen

Kremlavägen

Kantarellvägen

Lärksoppsvägen

Murkelvägen

 

Lekplatsen

Kärret

 

På bifogade skisser är:

    Fasta boende markerade med B

    Sommarstugor markerade med S

    Obebyggda tomter markerade med T

    Vägdelar som ingår i vägsammfälligheten är färgade med grönt

    Vägdelar som INTE ingår i samfällighetsföreningen är färgade med rött.

 

 
Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com