Årsmöte 2021
Årsmöte 2020
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017
Årsmöte 2016
Årsmöte 2015
Årsmöte 2014
Årsmöte 2013
Årsmöte 2012
Årsmöte 2011
Årsmöte 2010
Årsmöte 2009
Årsmöte 2008
Årsmöte 2007
Årsmöte 2006
Årsmöte 2005
Årsmöte 2004
Årsmöte 2003
Årsmöte 2002

Arkiv

Protokoll från tidigare årsmöten, mm

Årsmöte 2021 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2020 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2019 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Arbetsdag 2018-10-06

Årsmöte 2018 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2017 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2016 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Händelser under 2015-16

Rabatt på färg

Avslutad förrättning för Annelund

Årsmöte 2015 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2014 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Aktuellt från 2014 och äldre.

Vildsvin uppe i Annelund

Arbetsdag 2013-10-05

Årsmöte 2013 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Arbetsdag 2012-10-13

Årsmöte 2012 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2011 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2010 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2009 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2008 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2007 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2006 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Örebro kommuns riktlinjer för tvätt av privata fordon.

Enkäten om hastighetssänkande åtgärder

Årsmöte 2005 dagordning, protokoll, bilagor, verksamhetsberättelse

Hastighetsövervakning på Hjälmarvägen, polisrapport hösten 2004

Årsmöte 2004 kallelse, protokoll och bilagor

Kontakt med Länstrafiken angående busslinje 721

 

Årsmöte 2003 protokoll och bilagor

 

Årsmöte 2002 protokoll

______________________________________________

Styrelsen har lämnat in ett remissvar för "Samråd om fördjupad översiktsplan.."

(Remissvaret i pdf-format)

______________________________________________

Örebro kommun har publicerat

Samråd om Fördjupad översiktsplan Ekeby Almby

Remisstid fram till 12 november 2004

______________________________________________

Bredband

I Ekeby-Almby kan vi ansluta oss till ADSL och få bredband via telefonjacket. Det finns ett flertal operatörer som kan erbjuda detta.

Ex.: 

Telia, www.telia.se => Privat => Produkter & tjänster => Internet

Tele2, www.tele2.se => Internet =Bredband ADSL

Tiscali, www.tiscali.se => bredband

m fl.

 

Ni har väl också sett att man gräver längs Hjälmarvägen. Det är stadsnät som lägger ner fiberkabel för bredband till Stora Mellösa, Odensbacken, Asker m m.

Mer information på www.stadsnat.se .

Det är etapp 15 som pågår. Klipp från Stadsnäts hemsida: "Etappen omfattar Stora Mellösa, Odensbacken, Asker och via Sköllersta, Kvarntorp och Ekeby vidare till Almbro, Norra Bro och ansluts till stamnätet i Brickebacken. Dessutom byggs Ekeby-Almby ut och ansluts till stamnätet i Almby.
Etappen beräknas bli klar under november."

Vad detta innebär för villaägare i Ekeby-Almby vet jag fn inte.

 

_____________________________________________

Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com